Verhalen

Hieronder een selectie van verhalen over de begin jaren van Lelystad. Deze verhalen zijn afkomstig van Flevolands Geheugen. Deze website is een initiatief van Nieuw Land Erfgoedcentrum.

Koningin Juliana bezoekt Werkeiland Lelystad, 26 januari 1956

Tijmen van Voorst, die op principiële gronden dienst had geweigerd en zijn vervangende dienstplicht als leraar had doorgebracht op Perceel P, vertelt: Het bezoek van koningin Juliana was een hele belevenis. Ik kreeg van twee of drie ambtenaren een screening, omdat in die tijd – daar komt het weer tevoorschijn – veel communisten de dienst weigerden. Toen moest toch nog weer een keer gekeken worden of Van Voorst een communist was die Hare Majesteits wapenrok had geweigerd. Lees verder op Flevolands Geheugen

In 1954 van Groningen naar Werkeiland Lelystad

Oud-huisarts Werkeiland Lelystad Herman Bekius vertelt: Op perceel P maakten we een voorlopige inventarisatie van alles, wat ik dacht nodig te hebben. Ik begreep dat ik voorlopig in de ziekenbarak zou moeten wonen. Lees verder op Flevolands Geheugen

Optredens van Het Friese Cabaretgezelschap Tetman de Vries in Oostelijk Flevoland

Rients Gratama vertelt: Ik herinner me alleen dat wij – dit speelde zich meestal af in de winter en in het vroege voorjaar – naar diverse plekken reden, ’s avonds door vrij barre omstandigheden. Lees verder op Flevolands Geheugen

De aanleg van een zwembad in Lelystad Haven

Jan Middelburg vertelt: Op een bepaald ogenblik was er behoefte aan een zwembad. Nou, op het eiland lagen hele dikke balken; die waren over van het gemaal of de haven. Lees verder op Flevolands Geheugen

Onenigheid op het Werkeiland in 1956

Ir. Jan Middelburg vertelt: In de nacht van 1 april 1956 (wij woonden er toen al) heeft een stel jongelui – ze waren natuurlijk allemaal in de veertig – op het Werkeiland namen gegeven. Lees verder op Flevolands Geheugen

Een hofje in de Gondel

Een hoofdstuk uit het boek ‘Lelystad’ van Joris van Casteren. Lees verder op Flevolands Geheugen

Dokter Bekius aan het werk op Werkeiland Lelystad

Herman Bekius begon in januari 1954 als arts op Perceel P. Aanvankelijk had hij het niet erg druk. Hij vulde zijn tijd met het opzetten van een kaartsysteem, het bepalen van de bloedgroep van de volwassen semipermanente bewoners en het geven van onderwijs aan de kinderen op het eiland. Lees verder op Flevolands Geheugen